Strana 1 z 12

Human Rights Moot Court Competition

ELSA International v spolupráci s Radou Európy aj v tomto roku pripravila celoeurópsky Moot Court - Human Rights Moot Court Competition. Cieľom je čo najhodnovernejšie nasimulovať pojednávanie pred Európskym súdom pre ľudské práva. Súťažné tímy vypracujú zadanie podľa fiktívneho prípadu a 16 najlepších si zmerá svoje sily vo finále, ktoré sa uskutoční v Štrasburgu, na pôde Európskeho súdu pre ľudské práve. Pre viac info: http://humanrightsmoot.elsa.org/

Tábor pre prvákov 2014 - aktualizácia

Milí prváci, 
rozhodli sme sa predĺžiť termín na podávanie prihlášok na Tábor pre prvákov 2014 až do 20. augusta 2014!!! Viac info o tábore.

Makroekonomické aspekty dlhovej krízy - pripravenosť krajín

Dovoľujeme si vás srdečne pozvať na konferenciu, ktorá sa uskutoční 18.9.2014 v budove PF UK. 
Podujatie je pod organizačnou záštitou Právnickej fakulty UK a Ekonomického ústavu SAV.
Účasť na konferencii je bezplatná. Účastníci budú mať zabezpečenú stravu. Registrácia bude zverejnená v priebehu augusta. Viac info o harmonograme nájdete tu.

 

Tábor pre prvákov 2014

Milí budúci prváci, na záložke Tábor pre prvákov 2014 nájdete prihlasovací formulár aj bližšie info k táboru, ktorý pre vás organizujeme v spolupráci s PF UK už druhým rokom ;)

Medzinárodné parlamentné štipendium v Nemeckom parlamente

Chceš sa zúčastniť päťmesačného pobytu v Berlíne a oboznámiť sa s parlamentným vládnym systémom Spolkovej republiky Nemecko ako aj s pracovnými a rozhodovacími procesmi jej politiky - viac info.

Strana 1 z 12

Generálny partner:


Partneri:


Projektoví partneri: